Werkwijze

Studiematch heeft een unieke aanpak om jou te helpen om uit de honderden mogelijke studies die studie te kiezen
die echt bij jou past. Hoe ziet een studiekeuzetraject er uit?

Een studiekeuzetraject bestaat uit vier bijeenkomsten die anderhalf à twee uur duren.
De eerste drie gesprekken zijn inzichtgesprekken. In de inzichtgesprekken gaan we dieper in op je persoonlijkheid
(wie ben ik?), op je capaciteiten (wat kan ik?) en op je toekomst (wat wil ik?). We staan uitgebreid stil bij de studie of
het beroep waar je aan denkt. Pas als je inzicht krijgt in wie je bent en waar je goed (kansen) of minder goed
(valkuilen) in bent, kun je bewust een keuze maken. In het vierde gesprek wordt een aantal studies besproken dat
goed past bij jouw profiel. Bij dit gesprek mogen, als jij dat wenst, ook eventueel je ouders aanwezig zijn.
Het is jouw leven en ook jouw studie, dus jouw inbreng is van groot belang. Je krijgt huiswerkopdrachten, deze
bespreken we in de gesprekken.
Als je van ver komt of als er haast geboden is, kunnen we eventueel het traject opdelen in drie gesprekken.
Je krijgt dan vooraf al huiswerk en de eerste twee gesprekken duren 2½ uur. De inhoud is verder exact hetzelfde.
Studiematch gebruikt tests en vragenlijsten als hulpmiddel. In tegenstelling tot de meeste bureaus beperkt
Studiematch zich niet tot het afnemen van tests. Uitsluitend als hulpmiddel en basis voor gesprekken gebruiken
we drie tests die samen een goed beeld geven van wat jij kunt en wilt in je leven:
• een persoonlijkheidstest die iets zegt over de acht belangrijkste persoonlijkheidskenmerken;
• een persoonlijkheidstest (ALTI/MBTI) die jouw persoonlijk profiel beschrijft;
• een beroepskeuzetest die een uitspraak doet over jouw belangstelling voor 18 beroepsgebieden.

We sluiten het traject af met een schriftelijk verslag inclusief een advies: Dit advies bestaat uit
een aantal concrete studies dat aansluit op jouw talenten en wensen.