Tarieven

De kosten voor een studiekeuzetraject bedragen € 675,- (incl. BTW).
Dit traject bestaat uit de volgende onderdelen:
• Indien gewenst een oriënterend gesprek van een half uur;
• Drie inzichtgesprekken van anderhalf à twee uur;
• Twee persoonlijkheidstests en een beroepskeuzetest;
• Huiswerkopdrachten;
• Adviesgesprek van een uur (eventueel in bijzijn van ouder(s));
• Schriftelijke rapportage.

Voor op maat gemaakte trajecten is het tarief afhankelijk van de inhoud
en lengte van het traject.
Wat zijn de financiële consequenties van een jaar
de verkeerde studie volgen en besluiten te stoppen?


Het collegegeldtarief wordt jaarlijks door de minister vastgesteld en bedraagt € 1.951,-
(HBO en Universiteit, collegejaar 2015/2016) voor iedereen tot 30 jaar. Boeken en leermiddelen
kosten gemiddeld zo'n € 600 per jaar, maar deze kosten kunnen per opleiding nogal uiteenlopen.
De kosten voor levensonderhoud zijn hoger voor kamerbewoners en hangen mede af van het
uitgavenpatroon. De kosten voor kamerbewoners zijn ongeveer € 550 per maand. Hierbij zijn
inbegrepen: kamerhuur, verzekeringen, contributies en abonnementen, kleding, toiletartikelen,
reparaties, eten, uitgaan en zakgeld. Deze onkosten worden gefinancierd door een combinatie van
basisbeurs, aanvullende beurs, ouderlijke bijdrage, eigen inkomen en/of lening van de student.
De basisbeurs voor een uitwonende student bedraagt momenteel € 288,95 en voor thuiswonenden
€ 103,78; de rest van het geld wordt veelal geleend van of betaald door bijvoorbeeld de ouders.
Het gaat hier dan om een bedrag van ongeveer € 500,00 per maand. Een jaar studeren en dan tot
de conclusie komen dat er een verkeerde studiekeuze is gemaakt, kost de student en/of zijn ouders
dus zo'n € 6.000,-.

Naast de financiële consequenties zijn er ook nog de ‘emotionele consequenties’: in het algemeen is
het stoppen met een studie zeker ook emotioneel belastend.