Werkwijze

Een studiekeuzetraject bestaat gewoonlijk uit twee sessies van maximaal 2,5 uur en aansluitend het adviesgesprek. In overleg kan gekozen worden voor drie sessies van 1,5 tot 2 uur en aansluitend het adviesgesprek. Op deze wijze kan een traject al in drie of vier weken worden afgerond!

In de twee eerste gesprekken gaan we dieper in op je persoonlijkheid (wie ben ik?), op je capaciteiten (wat kan ik?) en op je toekomst (wat wil ik?). Immers, pas als je inzicht krijgt in wie je bent en waar je goed (kansen) of minder goed (valkuilen) in bent, kun je bewust een keuze maken. Het is jouw leven en ook jouw studie, dus jouw inbreng is van groot belang. Je krijgt huiswerkopdrachten, deze bespreken we in de gesprekken. In het adviesgesprek adviseren wij jou vier concrete studies. Bij dit gesprek mag/mogen, als jij dat wilt, ook je ouder(s) aanwezig zijn.

Studiematch gebruikt tests en vragenlijsten als hulpmiddel. In tegenstelling tot veel andere bureaus beperkt Studiematch zich niet tot het afnemen van tests. Uitsluitend als hulpmiddel en basis voor gesprekken gebruiken we drie tests die samen een goed beeld geven van wat jij kunt en wilt in je leven:

  • Een persoonlijkheidstest die¬†informatie geeft¬†over de acht belangrijkste persoonlijkheidskenmerken;
  • Een persoonlijkheidstest (ALTI/MBTI) die jouw persoonlijk profiel beschrijft;
  • Een beroepskeuzetest die een uitspraak doet over jouw belangstelling voor de belangrijkste beroepsgebieden.

We sluiten het traject af met een uitgebreide schriftelijk rapportage.

Mocht het nodig zijn, dan bieden we graag nog nazorg. We zoeken door tot we de juiste match hebben gevonden.

Wij adviseren over mbo-, hbo- en universitaire opleidingen.

De studiehouding wordt ook meegenomen in het uiteindelijk advies.

Gracielle en Ewoud

Onze zoon wilde geneeskunde studeren, maar omdat hij een brede interesse en dito kwaliteiten heeft, leek het ons goed om te testen wat nu werkelijk bij hem zou passen. Margrit heeft onze zoon op een heel prettige wijze en met een goed luisterend oor, geholpen meer inzicht te krijgen in zijn karaktereigenschappen en aanleg voor bepaalde vaardigheden. Hierdoor is er voor hem meer duidelijk geworden welke studie (richtingen) goed bij hem zouden passen. Hij vond het altijd leuk om naar haar toe te gaan, de sessies en opdrachten waren zeer divers en ook het huiswerk leverde geen problemen op. Naast het studieadvies leer je ook wat je belangrijk in het leven vindt. Het was een leuk en leerzaam traject, dat we al eind 5e klas hebben gedaan zodat hij nu toch nog een jaar heeft om zich goed voor te bereiden. De eerste keus is nog steeds geneeskunde, maar we hebben meer inzicht in alternatieven.