Ons privacybeleid

Ook Studiematch heeft een privacyverklaring. Wij proberen hierin zo volledig mogelijk aan te geven hoe we omgaan met de gegevens die je met ons deelt, als je bij ons komt voor een studiekeuzeadvies. Wij begrijpen dat je privacy een groot goed is en zullen daarom je gegevens alleen gebruiken om ons product zo goed mogelijk aan je te kunnen leveren. Persoonlijke informatie die je ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld. Informatie die wij aan jou vragen om je te kunnen helpen verwerken wij altijd in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Benodigde klantgegevens

Om jou zo goed mogelijk te helpen bij jouw vraag om een juiste studie te kiezen hebben wij gegevens van jou nodig. Studiematch legt de volgende gegevens vast:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • De door jou verstrekte informatie die helpt bij het bereiken van het doel: de juiste studiekeuze

Correcte informatie & gebruik

Om te voorkomen dat de door Studiematch op de site gegeven informatie door jou op een onjuiste manier zou kunnen worden geïnterpreteerd, raadt Studiematch jou aan om te allen tijde contact op te nemen met ons voor advies m.b.t. ons product en de werking ervan.

Bewaartermijn

Studiematch bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor we je gegevens verzamelen.

Jouw gegevens bewaren we één jaar na de opdracht. De gegevens die we moeten bewaren om aan onze fiscale verplichtingen te voldoen bewaren we volgens de wettelijke termijnen die door de belastingdienst zijn vastgesteld. Dit betreft dan enkel aan/van jou of jouw ouders verstuurde/ontvangen facturen.

Inzien, aanpassen en verwijderen van jouw gegevens

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien je dit wenst neem dan even contact met op ons.

Verantwoordelijkheid

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de verwerking van gegevens welke zijn verzameld door Studiematch.

Wijziging privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd.

Vragen

Mocht je nog vragen hebben over de privacyverklaring van Studiematch neem dan contact met ons op. We staan je graag te woord.