Tarieven

De kosten voor een studiekeuzetraject bedragen € 695,- (incl. BTW).

Dit traject bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Indien gewenst een oriënterend gesprek van een half uur
  • Twee gesprekken van maximaal 2,5 uur (eventueel drie gesprekken van 1,5 tot 2 uur)
  • Twee persoonlijkheidstests en een beroepskeuzetest
  • Huiswerkopdrachten
  • Adviesgesprek van circa een uur (eventueel in bijzijn van ouder(s))
  • Schriftelijke rapportage

Het leenstelsel en de consequentie van een jaar een niet passende studie te hebben gevolgd.

Was het vroeger eerder regel dan uitzondering om lekker lang over je studie te doen, tegenwoordig is het financieel bezien zaak om direct de goede keuze te maken en de studie te doen binnen de tijd die er voor staat. Reden hiervoor is met name het sinds 2015 ingevoerde leenstelsel dat de plaats van de basisbeurs heeft ingenomen. In plaats van de basisbeurs krijgen studenten in het hbo en universiteit de mogelijkheid om geld te lenen om in de kosten voor hun studie en levensonderhoud te voorzien. Dit ‘studievoorschot’ (plus rente) moet na de studie worden terugbetaald. Wie ouders heeft met een laag inkomen, heeft recht op een aanvullende beurs in de vorm van een gift.

Voor het studiejaar 2020-2021 is het collegegeld € 2.143 (hbo en universiteit). Je kunt hiervoor per maand lenen. De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijk collegegeld. Voor het eerste studiejaar geldt onder bepaalde voorwaarden een korting van maximaal € 1.072. In sommige gevallen betaal je instellingscollegegeld, bijvoorbeeld wanneer je aan een particuliere instelling studeert.

Met welke kosten moet je als student rekening houden?

Behalve collegegeld, moet je rekening houden met kosten voor levensonderhoud en verzekeringen. Ga je op kamers, dan is je huur een grote kostenpost. Als je op jezelf woont, kun je ongeveer rekening houden met maandelijkse kosten van ongeveer € 1000 (Nibud Studentenonderzoek 2017):

Het collegegeld voor het hoger onderwijs voor 2020/2021 is € 2.143 . Dit komt neer op een bedrag van € 178 per maand.

Duidelijk zal zijn dat de kosten voor een studie behoorlijk kunnen oplopen.
Een reden te meer om alle aandacht te besteden aan de juiste studiekeuze. Een jaar studeren en dan tot de conclusie komen dat er een verkeerde studiekeuze is gemaakt, kost de student en/of ouder(s) een grote som geld. Naast de financiële consequenties zijn er ook nog de ‘emotionele consequenties’: in het algemeen is het stoppen met een studie zeker ook emotioneel belastend.

Door goede planning lukt het vrijwel altijd om op korte termijn met een traject van start te gaan.

Twijfel je over het juiste niveau van je (vervolg)opleiding? Studiematch neemt dit altijd mee in het traject en geeft er deskundig advies over,

Marc

Via een vriend van mijn oudste zoon die tevreden is over de studiekeuze begeleiding van Annemarie, kwamen wij met haar in contact. Inmiddels zijn meerdere mensen uit mijn gezin en vriendenkring door haar begeleid, mensen die vaak al elders hadden aangeklopt. Wat mij opvalt is dat Annemarie de wetenschappelijke methodes beheerst om iemand te doorgronden en hen daarmee in het zonnetje zet. Dit koppelt zij aan haar invoelingsvermogen. Als ‘onderzoek’ en ‘gevoel’ niet bij elkaar passen speurneust zij net zolang samen met je door tot beiden de Aha erlebnis hebben van ‘Eureka’, dat is het! En dat doe je niet in één sessie. Ook heeft ze een actueel beeld en een frisse kijk op het aanbod van opleidingen en beroepen waardoor ik mensen met een nieuwe keuze -soms derde studiepoging- in korte tijd weer volledig heb zien opbloeien.