Unieke Visie

Studiematch maakt talenten zichtbaar. In onze visie
beschikt ieder mens over talenten. Dit is een unieke
combinatie van persoonlijke eigenschappen,
voorkeuren, vaardigheden en drijfveren die samen
zorgen dat je op enig gebied je talenten volop kunt
inzetten én dat je daar op de juiste plaats bent.

Samen met jou willen we dit talent in beeld brengen.
Op creatieve wijze zoeken we uit in welke studies of beroepen jouw talent het beste tot zijn recht komt.
Heel vaak wordt alleen maar een test afgenomen. Wij gaan een stap verder om je beter te kunnen helpen. Want zeker zo belangrijk is wat jij leuk vindt, waar jouw hart sneller van gaat kloppen. Daarvoor gaan we met je in gesprek. De testresultaten en de gesprekken voegen we vervolgens samen. Dat is de basis van ons advies dat we je geven over de studierichting die het beste bij je past.

Door het traject te verdelen over vier bijeenkomsten, word je ‘gedwongen’ een langere periode bewust stil
te staan bij wie je bent en wat je wilt.
In de gesprekken en de tests gaan we dieper in op je persoonlijkheid (wie ben ik?), op je capaciteiten
(wat kan ik?) en op je toekomst (wat wil ik?).

Zo passen we alle puzzelstukjes in elkaar en staan we uitgebreid stil bij de studie of het beroep dat bij je past.
Het leenstelsel

Was het vroeger eerder regel dan uitzondering om
lekker lang over je studie te doen, tegenwoordig is
het financieel bezien zaak om direct de goede
keuze te maken en de studie te doen binnen de tijd
die er voor staat.
Reden hiervoor is met name het sinds 2015 ingevoerde leenstelsel dat de plaats van
de basisbeurs heeft ingenomen. In plaats van de basisbeurs krijgen studenten in het HBO en
Universiteit de mogelijkheid om geld te lenen om in
de kosten voor hun studie en levensonderhoud te voorzien. Dit ‘studievoorschot’ (plus rente) moet na de studie worden terugbetaald.
Wie ouders heeft met een laag inkomen, heeft recht op een aanvullende beurs in de vorm van een gift.
Volgde je al voor dit studiejaar een opleiding, dan
blijft de financiering zoals hij was. Ook als je al
eens een HBO- of universitaire opleiding hebt
gevolgd, maar niet hebt afgerond en je gaat
opnieuw een studie starten, dan val je onder de
oude regeling. Duidelijk zal zijn dat de kosten voor een studie behoorlijk kunnen oplopen.
Een reden te meer om alle aandacht te besteden
aan de juiste studiekeuze.